5 riješenja za krizu u građevinarstvu na Balkanu

5 riješenja za krizu u građevinarstvu na Balkanu

left

Danas se mnogi biznismeni u građevinarstvu na cijelom Balkanu i unutar EU susreću sa velikim problemima, sa jakom krizom, manjkom kapitala, manjkom podrške od strane banaka i investitora i sa preskupim cijenama robe u područjima lošeg ekonomskog standarda. Toliko građevinskih firmi je propalo radi krize koja je počela da nastupa negdje 2009-2010. godine. Tako jedan veliki broj biznismena danas ima propali ili zaustavljeni biznis. Neki su imali državne ugovore, što možemo reći da su sigurni ugovori, a neki se susreću sa problemom da im čak ni država ne isplaćuje ono što je bilo dogovoreno. Građevinarstvo kao igrana industrije je praktično prvo na udaru krize.

Ovde ćete se upoznati sa 5 riješenja za krizu u građevinarstvu i svojom akcijom i brzim poduhvatom, krizu koju sada imate možete da preokrenete u pozitivno poslovanje i to u roku od samo nekoliko mjeseci. Riješenja mogu da se upotrijebe i ako završavate svoje poslovanje i čak i ako želite da proširite svoje postojeće uspješno poslovanje.

Princip ovog riješenja se zasniva na premještanju lokacije radova iz zone krize, sa Balkana i Europe, u zonu potražnje za građevinskim radovima.

Predstavljamo Vam Tanzaniju

left

Tanzanija je država na istoku Afrike, sa gornje strane se nalazi Kenija i Sahara iznad Kenije, sa lijeve strane je Kongo, dosta izolirana država i sa donje strane su Mozambik, Malawi i druge slabije razvijene afričke države. Robu, mašine i znanje kao i ljudi, pristižu uglavnom iz Indije, Kine i Japana. Tanzanija je radi svoje geografske pozicije mnogo manje povezana sa Europom. Na području Tanzanije su bili prvo Njemci koji su uspostavili svoje kolonije, a kasnije Ujedinjeno Kraljevstvo (Velika Britanija). Tokom socijalističkog perioda i nakon ujedinjena Tanzanije i Zanzibara, decenijama je vladala nestašica kako robe tako i novih poslovnih poduhvata. Država je slabo razvijena, nedostaje joj infrastruktura, puteevi, strujna mreža, voda, kanalizacija i riješenja za budućnost. Velika kao dva i pol puta Italija, Tanzanija ima oko 43 miliona ljudi i ujedno i veliku podršku zapadnih država da razvije svoju infrastrukturu. Građevinari mogu da naprave za sebe pravi mali raj na zemlji ako premjeste svoju lokaciju poslovanja kompletno ili djelomično u Tanzaniju. Slično je i sa drugim državama u Africi i na Bliskom istoku, ali ovde Vam sad predstavljamo Tanzaniju.

Jaka potražnja za građevinarstvom u Africi

Država ima veliku potražnju za građevinskim izvođačima kojih ima vrlo malo, a postojeći izvođači nisu na standardu kakav se održava u Europi. Svaki građevinar sa Balkana je tako dobrodošao u Tanzaniju.

Zajednički poduhvati

Riješenje broj 1 za krizu u građevinarstvu

Zajedno sa nama ili sa drugim ljudima u našoj grupi, možete početi sa planiranjem i premještanjem svog građevinskog poslovanja sa Balkana u Tanzaniju. To znači da jedan dio svojih mašina i jedan dio svog poslovanja, zajedno sa ključnim osobljem, možete prebaciti u Tanzaniju i već u roku od nekoliko mjeseci imati vrlo uspješno poslovanje.

Zajednički poduhvat znači da jedan dio svojih resursa ulažete u poslovanje zajedno sa partnerima koji jedan dio svojih resursa ulažu u neki poduhvat. Recimo možda ste građevinar, ali nemate zemljište, onda ako nađete vlasnika zemljišta, možete sa njim ući u zajednički poduhvat i tako dobiti sve potrebne resurse, uključujući i kapital u svrhu izgradnje.

Na Balkanu ljudi uopćeno nisu dovoljno kooperativni kao u nekim drugim državama, pa se zato zajednički poduhvati mnogo manje koriste. Ukoliko ste razumjeli principe rada zajedničkog poduhvata, a želite da poslujete ili povećate svoje poslovanje bilo na Balkanu ili u Africi, obratite nam se i mi Vas možemo uputiti direktno na ljude i vlasnike zemljišta i drugih građevinskih prilika, tako da se možete udružiti i početi zajedničke poduhvate i riješiti svoju postojeću krizu.

Direktna prodaja građevinskih mašina i materijala u Africi

Riješenje broj 2 za krizu u građevinarstvu

Prodaja postojećih građevinskih mašina koje stoje ili koje se vrlo teško prodaju u Europi ili se prodaju sa gubitkom, može da bude veliki uspjeh, ukoliko se te iste mašine prodaju u Africi. Mi se bavimo posredovanjem i sprovođenjem prodaje građevinskih mašina i građevinskog materijala u Africi.

Kamioni koji vrijede €30,000 u Europi, mogu da se prodaju za duple cijene u Africi. Bageri koji vrijede u polovnom stanju €30,000 do €40,000, mogu da se prodaju za duple cijene u Africi. Sad razmislite. Da li želite da uduplate svoje vrijednosti?

Kako je moguće da se u Africi polovna oprema i mašine više cijene nego u Europi? Afrika je izolirana i postoje države kao Tanzanija u kojima biznismeni ne mogu samo tako da lete Europom ili da odu do Japana ili neke druge države da bi dovezli potrebne mašine. Postoji manjak kako obrazovanja tako i manjak u komunikaciji. Dalje, Tanzanija je izolirana i bilo kakve mašine ili građevinski materijal se ne može samo tako dovesti iz susjednih ionako slabije razvijenih država.

Potražnja za građevinskim materijalom i građevinskim mašinama u Tanzaniji je neuporedivo veća nego u Europi.

Mi riješavamo prodaju postojećih građevinskih mašina svih vrsta i sprovodimo trgovinu sa Tanzanijom. Obratite nam se sa povjerenjem ako želite da se uključite ili prodate neke od vaših građevinskih mašina.

Iznajmljivanje građevinskih mašina u Africi

Riješenje broj 3 za krizu u građevinarstvu

Još bolje od prodaje mašina je iznajmljivanje mašina. U Tanzaniji trenutno radi rudarstva i potražnje u građevinarstvu nema dovoljno mašina koliko ima poslova. Čak i država i najveće firme stalno iznajmljuju velike mašine, vozila, opremu kao što su generatori, hidraulični čekići, bageri, buldožeri, kamioni, motor graderi, drobilice svih vrsta i sve druge građevinske mašine.

Primjere zarade kod mjesečnog iznajmljivanja imate ovde opisane:

Iznajmljivanje buldožera u Tanzaniji

Ovo je mjesečna cijena za iznajmljivanje, s tim da ponuda skoro i ne postoji. Dobrodošli ste u Tanzaniju.

Iznajmljivanje motornih gredera u Tanzaniji

Ovo je mjesečna cijena za iznajmljivanje, s tim da ponuda skoro i ne postoji. Dobrodošli ste u Tanzaniju.

Iznajmljivanje valjaka u Tanzaniji

Ovo je mjesečna cijena za iznajmljivanje, s tim da ponuda skoro i ne postoji. Dobrodošli ste u Tanzaniju.

Iznajmljivanje hidrauličnih bagera u Tanzaniji

Ovo je mjesečna cijena za iznajmljivanje, s tim da ponuda skoro i ne postoji. Dobrodošli ste u Tanzaniju.

Iznajmljivanje utovarivača u Tanzaniji

Ovo je mjesečna cijena za iznajmljivanje, s tim da ponuda skoro i ne postoji. Dobrodošli ste u Tanzaniju.

Iznajmljivanje rovokopača u Tanzaniji

Ovo je mjesečna cijena za iznajmljivanje, s tim da ponuda skoro i ne postoji. Dobrodošli ste u Tanzaniju.

Ulaganje mašina u postojeće rudnike zlata

Riješenje broj 4 za krizu u građevinarstvu

Sa nama se možete udružiti i vaše postojeće mašine direktno uložiti u proširenje postojećih rudnika zlata kao zajednički poduhvat. Možete vrijednost svojih mašina uduplati ili povećati u kratkom vremenskom roku od nekoliko mjeseci.

Više o tome možete pročitati na https://www.rudnikzlata.com

Pokretanje vlastitog rudnika zlata ili drugih vrsta rudnika

Riješenje broj 5 za krizu u građevinarstvu

Pokretanje rudnika zlata u vašem vlasništvu i pod vašim menadžmentom kroz naš trening i savjetovanje -- ovo je za ljude koji žele da imovina i rudnik zlata budu u njihovom vlasništvu. Mi osnivamo kompaniju u Africi, na ime vlasnika, sa menadžmentom sa naše strane. Vlasnik može da bude menadžer. Pokrećemo rudnik zlata. Sa minimalnim ulaganjem od €15,000 kroz fizički rad ili €30,000 kroz kombinaciju fizičkog i mašinskog rada, rudnik zlata počinje se proizvodnjom u roku od 45 dana. Suma se ulaže direktno u vlastitu kompaniju i to u postepenim koracima. Kad je jedan korak završen, kreće se na drugi korak. Iz prve proizvodnje vlasnik će vjerovatno da utrostruči svoje ulaganje, jer će dobiti 3 kg zlata, čistog profita, nakon troškova. Mi upošljavamo i ljude i sprovodimo i organizaciju i menadžment. Nakon što je 3 kg zlata isplaćeno vlasniku, mi uzimamo sebi slijedeća 2 kg zlata iz iste proizvodnje, kao nagradu za savjetovanje. Nakon toga, vlasnik može da dobije redovan profit od 60% proizvodnje zlata, a 40% se zadržava za naše upravljanje rudnikom ili vi kao vlasnik nastavljate kompletnu proizvodnju na svom rudniku zlata sa svojim vlastitim upravljanjem.

Za sve informacije u vezi gore opisanih poslova, možete nam se direktno obratiti. Mi poslujemo sa ljudima koji su voljni akcije i voljni dobre zarade. Uspjeh se ne može očekivati da će doći sam po sebi. Potrebno je uložiti energiju, vrijeme, napore, ljude, resurse, imovinu, mašine, novac za operativne troškove i tako dalje.

Ali, da put postoji, evo ga, tu je i postoji. Otvorena su Vam vrata.

KARIBU!! DOBRO DOŠLI.