Uzimanje uzoraka rude na rudarskoj lokaciji sa zabavom na Swahili jeziku

Uzimanje uzoraka zlata na zemljištu sa licencom i sa zabavom na Swahiliju

Uzimamo uzorke rude sa zlatom na rudarskoj lokaciji da bi sa sigurnošću utvrdili da se zlato nalazi na ovom zemljištu. Rudarska zemljišta koja omogućavamo našim klijentima u programu pokretanja rudnika zlata https://www.rudnikzlata.com su značajnim dijelom već provjerena zemljišta.

Ovde se može vidjeti da na zemljištu postoje već iskopi u kojima su ljudi prethodno već vadili zlato. Može se vidjeti rudar u iskopu, na dubini od otprilike 8-10 metara. Naš se tim zabavlja sa rudarom i pitaju ga kako mu je dole.

Proces provjeravanja zlata je jednostavan. Materijal se kasnije prosijava i ispituje koristeći tanjire za ispiranje zlata kao i Muller stol za dobivanje koncentrata.

Na ovom smo zemljištu već pronašli zlato i dogovorili se sa vlasnikom da se napravi ugovor o zajedničkom poduhvatu.