Koncesija za rudnik je ispravno ispitana - pokrenite svoj vlastiti rudnik zlata

Koncesija za rudnik je ispravno ispitana - pokrenite svoj vlastiti rudnik zlata

https://www.rudnikzlata.com - koncesija se može dobiti onda kad je zemljište ispravno ispitano. Na ovom zemljištu je provjera i ispitivanje urađeno od strane Ujedinjenih nacija. Na svakoj bušotini su ostavljeni betonski blokovi sa azimutom i dubinom nalazišta. Moguće je raditi decenijama bez prestanka.

{&main::youtube(uL71sHA0Viw)}