Pokrenite svoj vlastiti rudnik zlata

Pokrenite svoj vlastiti rudnik zlata

Pokretanje rudnika zlata u vašem vlasništvu i pod vašim menadžmentom kroz naš trening i savjetovanje - ovo je za ljude koji žele da imovina i rudnik zlata budu u njihovom vlasništvu.

Mi osnivamo kompaniju u Africi, na ime vlasnika, sa menadžmentom sa naše strane.

Vlasnik može da bude menadžer.

Pokrećemo rudnik zlata.

Sa minimalnim ulaganjem od US $22,000 kroz fizički rad ili US $66,000 kroz kombinaciju fizičkog i mašinskog rada, rudnik zlata počinje se proizvodnjom u roku od 45 dana nakon osnivanja firme.

Kompletna procedura se pruža kroz savjetovanje lice u lice.

Kad je jedan korak završen, kreće se na drugi korak.

Iz prve proizvodnje vlasnik će vjerovatno da utrostruči svoje ulaganje, jer će dobiti 3 kg zlata, čistog profita, nakon troškova.

Mi upošljavamo i ljude i sprovodimo i organizaciju i menadžment.

Nakon što je 3 kg zlata isplaćeno vlasniku, mi uzimamo sebi slijedeća 2 kg zlata iz iste proizvodnje, kao nagradu za savjetovanje.

Nakon toga, vlasnik može da dobije redovan profit od 30% proizvodnje zlata, a 70% se zadržava za naše upravljanje rudnikom ili vi kao vlasnik nastavljate kompletnu proizvodnju na svom rudniku zlata sa svojim vlastitim upravljanjem.