Rudnik zlata, ključ u ruke

Rudnik zlata na principu "Ključ u ruke"

Rudnik zlata, ključ u ruke

Mi vam možemo ponuditi pokretanje vlastitog rudnika zlata, vašeg vlastitog rudnika, pod našim nadzorom na početku i ako budete željeli, pod stalnim nadzorom kasnije. Takav rudnik zlata možete sami nadzirati i upravljati sa poslovima. Ili možete upravljanje prepustiti nama ili trećim osobama. Princip ključ u ruke znači da možete dobiti zaokruženo riješenje sa svim faktorima koji su potrebni da proizvodite zlato na svom rudniku. I naravno, garanciju da ćete ostvariti minimalno 3 kilograma zlata prije nego što budete platili naše usluge savjetovanja. Mi nudimo kompletno riješenje sa kompanijom, sa ugovorom za korištenje zemljišta i licence za iskorištavanje zlatne rude, sa osiguranjem, smještajem za radnike i za vas, kuhinjom, pomoćnicima, osobljem, radnicima, mašinama i potrebnim pogonima za izdvajanje zlata iz zlatne rude.

Mi smo počeli našu proizvodnju i nakon duže vremena proizvodnje i upoznavanja ljudi, kao i državnih institucija, dešava se da su nam se priključili novi klijenti, koje možemo voditi kroz isti proces od početka proizvodnje do rezultata i dobivanja zlata, na isti način kako smo mi to uradili za našu grupu ulagača.

Od raznih načina za ulaganje u zlato mi vjerujemo da je vlastita proizvodnja bolja od biznisa otkup zlata ili trgovine zlatom ili ulaganja u dionice profesionalnih i velikih firmi koje proizvode zlato.

Neko uobičajeno vrijeme za upoznavanje, istraživanje i analiziranje biznisa sa proizvodnjom zlata ne postoji, ne može se odrediti. Ali, istina jeste da mnoge kompanije potroše mnogo prije samog početka proizvodnje. U našoj smo grupi potrošili već znatno da bi takvu proizvodnju zlata na rudnicima mogli pokrenuti. Mi se bavimo iskorištavanjem zlata na rudnicima u Africi, jer se u Africi, najlakše mogu ostvariti koncesije ili dobiti licence i jer se brzo može početi, a radi temperature sezona traje cijelu godinu sa niskim troškovima radne snage.

Naravno, ja bih osobno bio sretan, da mi je bilo ponuđeno ovakvo savjetovanje, jer mi smo morali da prođemo cijeli put na svoju ruku da bi smo došli do rezultata, a rezultat je zlato. Vrijeme potrošeno samo na pripreme je otprilike 6 mjeseci, a onda vrijeme potrošeno na početak proizvodnje je drugih 6 mjeseci.

Pošto smo mi već utvrdili sve potrebne faktore, sada se to vrijeme za ljude koji žele otvoriti vlastiti rudnik može skratiti na samo 45 dana. Sad sa svim tim prethodnim znanjem, prethodnim resursima, mi možemo ponuditi zaokruženi posao na principu ključ u ruke, tako da proizvodnja može da počne u roku od 45 dana od početka planiranja ili od potpisivanja ugovora.

U poslovima sa zlatom uvijek postoji taj rizik sa promjenjivom cijenom zlata. Mi ne želimo riskirati sa cijenom zlata, pa tako smatramo da je najsigurnije da čovjek ima vlastitu proizvodnju zlata. To smo ostvarili za našu grupu. To isto možemo ponuditi ljudima koji žele na sličan način pokrenuti vlastiti biznis.

U takvom biznisu može se imati kompletna kontrola ili možete nadzirati i upravljanje biznisa prepustiti nama, to je vaša odluka i preporučuje se da imate kompletan uvid u poslovanje.

Renditi ili profiti koji se mogu ostvariti će biti znatni, ali posao najviše zavisi od namjere i upornosti. Vi se možete na početku prepustiti da ćemo vas voditi sigurnim koracima, a kasnije možete izabrati da kopirate, tj. naučite kompletan proces i da nastavite voditi sami svoju proizvodnju zlata. Proizvodnja može da se nastavlja naravno i na "daljinu", tj. kad više niste na licu mjesta i kad napravite sistem da postoji menadžment i upravljanje poslovima i bez vaše prisutnosti. Posao može i treba da bude dugotrajan.

Mi imamo potrebnu dozu namjere i potrebnu dozu upornosti za ostvarenje ciljeva. Cilj je dugotrajna i održiva proizvodnja zlata. Zarada može biti znatna, u svakom slučaju, možemo reći da biste minimalno proizvodili nekoliko kilograma zlata mjesečno čak i sa malim ulaganjem u mašine, opremu, prostore, sigurnost i operativne troškove.

Od visine početnog ulaganja zavisi i brzina dobivanja zlata kao i rezultati.

Provjerite moje informacije. Kad ste spremni, možete ispuniti formular da dobijete predložen ugovor.

Jean Louis, potpis