Rudnik zlata i profesionalno savjetovanje za otvaranje rudnika zlata i ulaganje u zlato i rudnik zlata

Rudnik zlata i ulaganje u rudnik zlata

SAM_0203.jpg

Rudnik zlata i naše razne lokacije rudarenja se nalaze u Africi, državi Tanzaniji, gdje smo započeli prva iskopavanja zlatne rude kao i proizvodnju zlata kroz program za ulaganje u zlato pri čemu su najviše pomogli naši partneri i ulagači. Mi trenutno radimo na pripremama izvoza težih mašina, bagera i kamiona iz evropske zajednice za uvoz u Tanzaniju, gdje smo otvorili više zemljišta za iskorištavanje zlatne rude.

Mi trenutno, početkom 2017. godine, imamo preko 240+ raspoloživih zemljišta, lokacija, provjerenih i neprovjerenih, ispitanih i neispitanih, koje se mogu zauzeti radi pokretanja eksploatacije zlata na tim lokacijama.

Na nekim od tih lokacija se nalazi i vadi čak i po 60 grama zlata na tonu rude. Vreće rude po 100 kilograma se lako prodaju i po 500 eura, jer lokalni rudari nisu u stanju da obrade rudu i izdvoje zlato sami svojim rukama.

Planiranje, istraživanje, sprovedba, dobivanje informacija i ugovaranje poslova i zajedničkih poduhvata za jedan rudnik zlata obično iziskuje visoke troškove, poznavanje više međunarodnih jezika, pa onda znanje o pokretanju poslova, administraciji, vještine organizacije, menadžmenta i regrutiranja novih zaposlenika, asistenata i stručnih osoba.

To je naš posao.

Svrha ovih stranica

Svrha ovih stranica je da pruži svijest, znanje, indikacije i činjenice o iskorištavanju zlata i onda drugih plemenitih metala. Kroz ove stranice se mogu pridružiti tvrtke ili pojedinci koji žele da pokrenu vlastite biznise eksploatacije i iskorištavanja zlatne rude, pri čemu mi pružamo početno besplatno savjetovanje ili kasnije kompletnu uslugu ključ u ruke tako da novi biznismeni mogu da počnu sa proizvodnjom zlata, da nauče kako takvu proizvodnju održavati i da dobiju sa sigurnošću lokacije i zemljište u raznim državama na kojima se zlato može vaditi.

Ujedno ukazujemo i na postojeće probleme na rudnicima zlata i kako te probleme u našoj grupi riješavamo, naime kompletno izbjegavamo korištenje žive, pa i cijanida, a ujedno pomažemo djeci, roditeljima i malim rudarima da razumiju kako živa i cijanid utiču na njihovu okolinu, zdravlje i na životinje.

Rudnik zlata, ali koje veličine?

Kad govorimo o rudniku zlata, govorimo o pravnim poslovima kojima se osigurava lokacija na više godina, o kopanju rude, obradi te rude, izdvajanju zlata i tehnologijama, metodama i tehnikama, administraciji i organizaciji, financijama, koje su sve potrebne da bi se dobivalo zlato.

Kad se počinje raditi na rudniku, na takvoj lokaciji gdje se nalazi zlato, često tu nema ništa osim prirode, grmlja, drveća, trave ili pijeska ili zemlje. U tom slučaju se počinje od samog početka.

Na određenim lokacijama se nalaze već otvorena okna, iskopi, rudari, nekad čak i po 1000 rudara na jednoj lokaciji. Takve lokacije su spremne za poslovanje i nude se međunarodnim i lokalnim biznismenima na raspolaganje.

Mi se bavimo savjetovanjem za pokretanje rudnika zlata i možemo unaprijediti postojeće rudnike zlata.

Cijene našeg savjetovanja se mogu dobiti u dva načina:

  1. Savjetovanje za pokretanje rudnika, gdje se nudi već jedan dio opreme sa naše strane i onda kad klijent počne poslovati, možemo posuditi drugi dio opreme. Profit se dijeli sa nama 3:2 dok se ne ostvari punih 5 kilograma čistog zlata, računajući idealno. Nakon toga je program gotov i klijent može nastaviti proizvoditi za sebe. Jedan dio rudarske opreme ostaje kod klijenta, drugi dio opreme se mora vratiti nama. Plaća se US $22,000 našoj firmi i to unaprijed u punom iznosu.

  2. Drugi način je ulaganje u kompletnu opremu i bez raspodjele profita sa našom firmom, gdje se plaća US $66,000 i kad posao rudarenja započne i kad klijent ima vlastitu licencu i poslovanje, tu se završava naš posao.

Kad ulazite u taj posao, trebate znati da rudnik zlata ne znači da ćete na samom početku imati kuće, urede, kontejnere, bagere, buldožere, drobilice, već to znači da ćete početi dobivati zlato, da ćete naučiti kako utvrditi zlato u rudi, kako dobiti kontrolu nad iskopavanjem, rudom i izdvajanjem zlata.

To ne znači da ćete imati dovoljno novaca da imate ogradu svog rudnika, to zavisi od Vas. Mi financiramo najvažniji dio opreme, iz novaca koje nama plaćate, ali nećemo praviti troškove za sve što je potrebno.

Rudnik zlata je znači mali rudnik, gdje radi možda 20 ljudi, možda 50 ljudi, gdje ćete dobivati zlato, imaćete osnovne mašine i metode i mjesto stanovanja.

Najnovije stranice za rudnik zlata

{&main::latest_pages(267,10)}