Kako se plaćaju menadžeri na rudniku zlata pod našim rukovodstvom

Kako se plaćaju menadžeri na rudniku zlata pod našim rukovodstvom

Kako se plaćaju menadžeri na rudniku zlata pod našim rukovodstvom

Pod našim projektima pod nazivom Pokrenite svoj vlastiti rudnik zlata često angažiramo lokalne, domaće afričke menadžere ili nadzornike ili starješine pogona ili rudnika zlata. Takve starješine ili menadžeri pogona obično nisu partneri koji ulažu novac, već su ljudi zaposleni i motivirani da rade na rudniku zlata kao menadžeri koji nadziru obavljanje jednog ili više pogona ili kompletnog rudnika zlata.

Mi angažiramo kako domaće afričke ljude, tako i ljude iz Europe. Pri samom upoznavanju sa ljudima, tražimo da znamo kakve sposobnosti nam takva osoba može ponuditi. Ujedno jasno dajemo našim ljudima informacije o tome šta mi možemo da ponudimo njima za njihov rad. Ovde je opisano kako plaćamo menadžere na rudniku zlata pod našim rukovodstvom.

Svrha pozicije menadžera

Svrha pozicije menadžera je da obezbjeđuje stabilnu, održivu, poboljšavajuću proizvodnju zlata. Menadžer može da samostalno unosi ideje s kojima se dolazi do ostvarenja opisane svrhe, ali po ugovoru ne može da izbjegne akcije koje može da uradi u određenim situacijama da bi se proizvodnja obezbjedila.

Stupnjevi koje menadžer prolazi do stabilnog zaposlenja

Stupnjevi koje prolazi menadžer u radu na našem rudniku zlata ili na određenom pogonu se mogu svrstati u tri kategorije:

Pozicija menadžera se nudi jednako i bez diskriminacije i na isti način ljudima iz Europe kao i ljudima iz Afrike.

Menadžer u periodu treninga i učenja

Sasvim je jasno da novi čovjek mora da prođe procese orijentacije i razumijevanja procesa i poslovnih tokova koje je potrebno održavati na poziciji menadžera pogona na rudniku zlata. Tokom tog vremena menadžer je u treningu i uči i vježba kako da održava jedan pogon za eskploataciju zlata. U tom vremenskom periodu osobi se plaćaju putni troškovi, hrana, smještaj i osnovni mjesečni honorar od ne više od €150 do €300, kompletno istovjetno sa ljudima koje angažiramo u Africi ili na licu mjesta. Trening se smatra završenim onda kad je menadžer dobio sposobnosti da samostalno stabilno upravlja barem jednim pogonom.

Stabilno zaposlenje menadžera bi bio stupanj gdje menadžer stvarno obavlja svoj posao, a to je da vodi računa da se odrađuje uspješna i poboljšavajuća proizvodnja zlata na njegovom pogonu ili rudniku zlata. Kad je menadžer sposoban da samostalno upravlja pogonom i poboljšava proizvodnju, plaćaju mu se menadžerske provizije.

Menadžerske provizije

Menadžer je direktno odgovoran da obezbjedi stabilnu, održivu, poboljšavajuću proizvodnju zlata na njegovom pogonu. To su tri važna faktora koja uzimamo da odredimo vrijeme i načine isplate provizije.

Menadžeru se onda isplaćuju menadžerske provizije, koje se računaju nakon troškova, obavljenih na pogonu za koji je zadužen ili na rudniku zlata kojim taj menadžer upravlja. Pošto troškovi ulaze u kalkulaciju, menadžer se vodi principom štednje i motiviran je da što manje potroši, a da dobije što bolju proizvodnju, tako da bi i njegove provizije bile što veće.

Zavisno od ugovora i sposobnosti koje menadžer može da nama ponudi, provizije se plaćaju do maksimalnog procenta koji obično iznosi 10%. Ukoliko menadžer donosi značajne rezultate, taj procent može da se poveća maksimalno do 90%. Uobičajeno plaćamo svim menadžerima maksimalno 10% od profita koji se ostvari na mjestu za koje je menadžer odgovoran.

Ukoliko je dnevna prosječna proizvodnja zlata manja od 100 grama, menadžeru se plaćaju provizije u procentualnom iznosu koji se dobije kad se dnevna prosječna količina zlata podijeli sa brojem 10.

Na primjer, ukoliko je mjesečno ostvareno 1500 grama zlata, ako to podijelimo sa 30 dana, prosječna proizvodnja iznosi 50 grama zlata, prema tome provizija za menadžera bi bila 5% nakon troškova. Ukoliko nema nikakvih troškova, na 1500 grama mjesečno, to bi iznosilo €2250, sa cijenom zlata od €30 na gram.

Ukoliko je dnevna prosječna proizvodnja preko 100 grama, menadžeru se plaća 10% od profita nakon odbijenih troškova koji se računaju samo za njegovu oblast odgovornosti.

Ukoliko se na pogonu proizvodi 4 kilograma zlata mjesečno, provizija za menadžera iznosi 10% ili 400 grama, sa cijenom zlata od €30, to iznosi €12000, ne računajući troškove.

Viši menadžer i menadžer rudnika

Viši menadžer upravlja sa više pogona na jednom rudniku zlata, ne sa kompletnim rudnikom. Višem menadžeru se računaju provizije na isti način, s tim da se troškovi i provizije računaju na kompletnu oblast njegove odgovornosti, tj. na sve pogone koje ima pod svojom kontrolom.

Menadžer rudnika dobiva provizije na sličan način kao što je već gore navedeno.