Tradicionalno ispiranje zlata

Tradicionalno ispiranje zlata

Tradicionalno ispiranje zlata pokazuje da lokalni mali rudari zlato ispiru dosta polako, koristeći kante vode i jednostavne načine za ispiranje. Pri tome se zlato ne može kompletno izvaditi, već se materijal mora obraditi čak i po pet ili više puta. Čak i nakon obrade, taj materijal još uvijek sadrži zlato, pa se prodaje fabrikama koje cijanidom izvlače ostatke zlata. Naša metoda je tri puta brža, mi obrađujemo materijal samo jednom i možemo izvaditi praktično sve zlato, 98-99% zlata, tako da se materijal može vratiti u rudnik odakle je bio iskopan.

{&main::youtube(IA5r341t3Ng)}