Učimo rudare kako da koriste našu patentiranu tehnologiju

Provjera zlata u jalovini, ostacima rude

Mali rudari na zemljištima sa koncesijom za rudarenje zlata u Tanzaniji obično koriste živu da bi izdvojili zlato. Mi ih ovde učimo kako da koriste efikasnu tehnologiju patentiranu u Americi, da bi se pronašlo zlato i izdvojilo iz materijala. U ovom konkretnom videu može se vidjeti da rudari provjeravaju jalovinu na posebnom uređaju. Ukoliko jalovina sadrži zlato, ta se jalovina obrađuje i zlato se izvlači.

Mi pokrećemo rudnike zlata u Tanzaniji, Gani i drugim državama. Ovo je biznis sa profitom od €100,000 ili 3 kilograma zlata. Konkretna cijena za 3 kilograma čistog zlata, nakon poreza i troškova, može da se pročita preko DuckDuckGo i to u eurima.